Startsida | Aktuellt | Projektidé | Fakta&teorier | Källor | Resultat | Kartor | Mästerby | Sponsorer | Rapporter | Kontakt

Ny rapport och ny undersökning


A-pilspetsar.jpg
Armborstpilspetsar från 2018 års undersökning: Foto: Maria Lingström.

Nu finns 2018 års rapport under fliken Rapport. Vi genomför nästa undersökning sista veckan i mars 2019.

2018: Nya undersökningar av huvudstridsområdet

Generationsgravning.JPG
Tre generationer hjälps åt. Till vänster Marianne Möllerström, Mästerbybo. Hon får hjälp av barnbarnet Kasper och dottern Julia. Till höger Tullan Kalström, avgående ordförande i Mästerby hembygdsförening, som genom åren har hittat många armborstpilspetsar. Foto: Maria Lingström.

Den 9-13 april trotsade vi de friska vårvindarna och genomförde ännu en undersökning på Fjäle myr. Huvudsyftet med vårens undersökning var att åter metalldetektera delar av huvudstridsområdet för att se om ytterligare slagfältsfynd hade plöjts upp under åren. Vi fortsatte även att undersöka tidigare outforskade delar av närstridsområdet. Till årets fynd hör 23 armborstpilspetsar, en spikklubbespets, en ringbrynjering och en mycket spännande fingerring.

Fynddiskussion.JPG
Bo Knarrström och Iohannes Miaris Sundberg diskuterar fynd i det blåsiga vädret. Foto: Maria Lingström.

I år var vi fyra arkeologer som deltog i undersökningarna: Maria Lingström, Bo Knarrström, Iohannes Miaris Sundberg och Magnus Lindberg. Därtill arbetade flera Mästerbybor engagerat både i fält och i kök.

Svenochco.JPG
Sven Jakobsson, 81 år, är en hejare på metalldetektering, här flankerad av Maria Lingström och Bo Knarrström. Foto: Mästerby 1361.

Till ett av de mest intressanta fynden hör en fingerring. Ringen är medeltida och har dekor i form av ett kryss.

Fingerring.JPG
Medeltida fingerring av kopparlegering. Foto: Maria Lingström.

Vi planerar en ny undersökning till hösten. Nu finns även 2017 års rapport att läsa under fliken Rapport!

Nya undersökningar 2017 och 

2016 års rapport

Metalldetektering2017.jpg

Att göra en arkeologisk undersökning på Gotland i mars är något av ett vågspel. Man vet aldrig om det blir solsken och lärkdrill eller snöglopp och hård sidvind. I år var dock vädergudarna på vår sida.

Den 21-24 mars undersökte vi två områden. Båda områdena var för oss vita fläckar på kartan. Det ena området var extra intressant, eftersom det ligger alldeles söder om huvudstridsområdet. Området utgjorde under medeltid en udde i Fjäle myr. Idag består det av skogsmark i form av ungskog och sly. I projektet har vi inte detekterat i skogsmark tidigare. Det var bitvis svårgånget men samtidigt väldigt intressant, eftersom eventuella slagfältsfynd högst troligen ligger kvar på den plats där de faktiskt har tappats. Vi gjorde ett par intressanta fynd som vi ska titta vidare på.

Det andra området vi detekterade inom ligger en bit norr om huvudstridsområdet, på den svaga åsrygg som löper i nord-sydlig riktning längs den forna myrens västra kant. Vi lade våra sökområden kant i kant med tidigare undersökningsområden. Eftersom vi befann oss inom närstrids- och flyktområdet förväntade vi oss framför allt fynd i form av delar av rustningar (lameller, söljor), delar av svärdshjalt och stridsknivsfragment. I år lokaliserade vi dock även två armborstpilspetsar (se foto nedan). Med tanke på händelseutvecklingen är det högst troligt att de har skjutits från danska armborst mot flyende gutar. Vi hittade också vad som ser ut att vara en del av en parerstång till ett svärd. Vi ska titta närmare på fyndet, liksom på de fragment som skulle kunna utgöra delar av rustningar i form av pansarlameller. Enkla söljor av järn och potentiella stridsknivsfragment fanns också bland fyndmaterialet. Alla fynd är viktiga pusselbitar i tolkningen av de händelser som utspelade sig för mer än 650 år sedan.

Två armborstpilspetsar

Vi planerar ytterligare en undersökning i år, troligen under september eller oktober. Nu finns också 2016 års rapport under fliken Rapporter. På återhörande!

 

Fields of Conflict, Dublin

Douglas D. Scott och Maria Lingström

Douglas D. Scott och Maria Lingström. Foto: Tim Sutherland

Den 22-25 september ägde den slagfältsarkeologiska konferensen Fields of Conflict rum i Dublin. Ett hundratal arkeologer från USA, Argentina, England, Irland, Skottland, Tyskland och Sverige deltog. Med på konferensen var också något av en levande legend, Douglas D. Scott, som med sina undersökningar av Little Bighorn startade grenen slagfälts-
arkeologi på 1980-talet. Mästerby 1361-projektet presenterades och fick stort gensvar både vad gäller metod och resultat.

 

Reenactment 2016

2016 års reenactment i Mästerbyänget

2016 års reenactment i Mästerbyänget. Foto: Emma Edvinsson

Torsdagen den 11 augusti genomfördes för tredje året ett så kallat reenactment i Mästerby. Uppslutningen var större än någonsin: 200-250 personer från 19 olika länder, däribland Chile, USA och Italien, deltog. Intresset från allmänheten var också stort, 2000 personer kom för att bevittna återskapandet av slaget på Fjäle myr.

Kopia av tidigt handeldvapen

Kopia av tidigt handeldvapen. Foto: Maria Lingström

Före reenactmentet demonstrerades ett tidigt handeldvapen, eftersom det är möjligt att sådana kan ha använts vid slaget. Sida vid sida med armborstpilspetsar har vi nämligen hittat 10-11 mm stora kulor av järn. Mästerbyprojektets resultat presenterades också av projektledare Maria Lingström.

Föredragning av Mästerbyprojektets resultat

Föredragning av Mästerbyprojektets resultat. Foto: Thomas Lingström

Därpå följde det gripande återskapandet av slaget, som grundar sig på Mästerbyprojektets arkeologiska undersökningar. Vi fick se gotlänningarnas upptäckt av de danska styrkorna, flyende familjer, danskarnas omfattning längs myrens södra sida, striden på myren och slutligen den slakt som därpå följde. Händelserna kommenterades sakkunnigt av professor Dick Harrison. Återskapandet var professionellt, tydligt och respektfullt genomfört. Ett stort tack till Thomas och Maria Neijman från Battle of Wisby för deras arbete!

Under dagen arrangerades också två fältvandringar från Ajmunds, via Fjäle myr och Grenskorset till Mästerby museum, samt en medeltidsmarknad där lokalt hantverk och mat såldes. Ett stort tack till Mästerbyborna och Mästerby hembygdsförening för väl genomfört arbete!

 

2016 - Sommarens arrangemang och resultat från vårens undersökningar

Bo Knarrström visar en armborstpilspets

Bo Knarrström visar en armborstpilspets. Foto: Maria Lingström.

I sommar kommer Mästerby museum att hållas öppet varje lördag och söndag mellan kl. 13 och 16 under juni, juli och augusti månad. I museet visas fynd och resultat från slagfältsundersökningarna. Museet ligger direkt söder om Mästerby kyrka, strax intill församlingshemmet.

Det kommer även att anordnas fältvandringar, som utgår från Ajmunds, går via slagfältet och Grenskorset, för att sedan avslutas vid museet. Dessa vandringar äger rum lördagen den 18 juni, lördagen den 9 juli och lördagen den 23 juli. Samåk gärna. Samling sker kl. 10 vid Ajmunds. Vandringarna avslutas omkring klockan 12.

Planera också in ett besök i Mästerby torsdagen den 11 augusti. Då arrangeras en medeltidsdag samt ett tredje återskapande av slaget, ett så kallat reenactment, i Mästerby änge. Arrangemanget är ett samarbete mellan Mästerby hembygdsförening, Medeltidsveckan och Battle of Wisby. För tider, se Medeltidsveckans program. En uppmaning till alla som är intresserade av detta evenemang: Kom i god tid! Evenemanget är populärt och har tidigare lockat 2 000 besökare per gång.

Vårens slagfältsarkeologiska undersökningar

Den 2-4 maj 2016 genomfördes en slagfältsarkeologisk undersökning på Fjäle myr. Målet med undersökningen var att fortsätta täcka de luckor som fanns i slagfältet, det vill säga att göra metalldetektorundersökningar kant i kant med tidigare års undersökningar. Fynden är ännu inte registrerade, men det står redan nu klart att vi har fått fler ledtrådar till 1361-pusslet. Vi hittade bland annat en armborstpilspets (se bild) och delar av rustningar i form av lameller och söljor. Tack till Gotlandsfonden, DBW, Gotlands Gille och Åke G. Sjöberg för generösa bidrag till projektet! Undersökningarna planeras att fortsätta i höst.

 

Studieresa till slagfältet vid Towton

 

Towtonskylt

Slagfältet vid Towton är välskyltat. Foto: Maria Lingström.

Den 8-10 oktober 2014 besökte Mästerbyprojektet York för att studera slagfältet vid Towton, och hur arkeologerna där har byggt upp sin besöksverksamhet. Slaget vid Towton utkämpades mellan kungahusen Lancaster och York år 1461, och anses vara en av de hårdaste strider som utkämpats i Englands historia. I den dramatiska terrängen har arkeologen Tim Sutherland tillsammans med kollegor lyckats lokalisera både slagfält och massgravar.

Tim vid lord Dacres grav

Arkeologen Tim Sutherland vid lord Dacres grav utanför kyrkan i Saxton. Lord Dacre deltog på Lancastersidan vid Towton, och dödades i samband med slaget. Foto: Maria Lingström.

Slagfältsarkeologi är ett etablerat universitetsämne i Storbritannien. Genom föreläsningar, utställningar, informationstavlor och en promenadslinga kring slagfältet vid Towton vill man öka kunskapen om slagfält, arkeologi och historia hos allmänheten, bland annat för att öka förståelsen slagfältens betydelse och för att försöka minska den plundring som sker med hjälp av metalldetektorer.

Maria vid Towton

Maria Lingström vid en av Towton-slagfältets informationstavlor. Tusentals fynd med koppling till slaget har lokaliserats. Foto: Tim Sutherland.

Towton är beläget strax söder om York. Även slagfältet vid Stamford Bridge (1066) finns i närheten av York. Stamfords vackra bro och minnesmonument (med inskription på norska) är väl värda ett besök, även om själva slagfältet inte har lokaliserats.

York

Stadsmuren i York. Genom porten leder en av stadens huvudgator, som än idag följer den romerska gatutsträckningen. Foto: Maria Lingström.

Staden York ståtar med en stadsmur, som har både romerska och medeltida anor. Dagens gatunät baseras delvis på det romerska. Historiens vingslag är ständigt närvarande i stadsbilden. Det märks till exempel på universitetets arkeologiska institution, som är baserad på King’s Manor, som under medeltid nyttjades av kungen av England.

Resan till Yorkshire avslutades med ett besök till Royal Armouries i Leeds. Royal Armouries är världens största museum vad gäller krigs- och slagfältsrelaterade föremål. I magasinen studerades föremål med medeltida datering, inte minst rustningar, ringbrynjor, närstridsvapen och projektiler. Många fynd hade paralleller till slagfältet i Mästerby och gav nya infallsvinklar till projektet.

Tack till Riksantikvarieämbetet UV Mitt för ekonomiskt bidrag till resan.

 

Nya bitar i 1361-pusslet

Den 15-19 september fortsatte de arkeologiska undersökningarna i Mästerby. En strålande sensommarsol lyste över oss när vi genom metalldetektering och en undersökning vid Grenskorset fortsatte att leta ledtrådar till 1361 års händelser.

Fyra generationer

Fyra Mästerbygenerationer Gunnarsson/Möllerström undersöker slagfältet. Från vänster Solveig Gunnarsson, Marianne Möllerström, Malin Möllerström och sittande Kasper Björfelt. Kanske deltog Solveigs mormorsmors morfars mormors morfars mormors morfars mormors morfars morfar i slaget på Fjäle myr? Foto: Allan Lingström.

Med huvudstriden i stora drag inringad koncentrerade vi oss i år på att undersöka de stora luckor som vi fortfarande har i  sökområdena i närstrids-/flyktområdet. Detta område sträcker sig norrut från huvudstriden upp till Grens gård, en sträcka på ca 1400 m.

När vi undersöker huvudstriden brukar vi säga att 99 av 100 metallutslag som vi får med detektorn är skrot i form av spik och delar av jordbruksredskap. Och har man tur har det hundrade utslaget koppling till 1361 års händelser. I närstridsområdet är känslan att den siffran snarare är ett på 300. Otaliga är de krokiga spikar som vi plockat upp. I år har vi grävt upp sammanlagt ca 10-12 kg skrot. Den metall som ett medeltida slagfält lämnar efter sig är nästan enbart järn. Därför är den här aktuella metoden den enda möjliga för att kunna återfinna ett slagfält, där armborstpilspetsar, rustnings- och vapendelar utgör det huvudsakliga fyndmaterialet.

Rent praktiskt går fältarbetet till så att vi med hjälp av GPS gör nya sökområden kant i kant med tidigare undersökta ytor. Sedan finkammar vi områdena meter för meter med metalldetektorerna genom att överlappande gå fram och tillbaka inom områdena tills de är till 100 % täckta. På så sätt lägger vi långsamt och metodiskt det 1000 bitarspussel som 1361 års händelser bildar.

Sven Jakobsson

Sven Jakobsson och Torbjörn Möllerström hittade en projektil i form av en liten järnkula. Fyndet aktualiserar frågan om delar av Valdemar Atterdags yrkesarmé var utrustad med handeldvapen. Foto: Maria Lingström.

Det fyndmaterial vi förväntar oss att finna i närstridsområdet är inte i första hand projektiler utan delar av rustningar och närstridsvapen. Så blev också utfallet i år där vi bland de hundratals inmätta fynden redan i fält har kunnat identifiera delar av kraftiga stridsknivar, lameller från såväl rustningar och handskar, söljor till rustningar och remmar, spetsar till spikklubbor samt en pilspets och en liten järnprojektil i form av en kula. Genom fyndregistrering hoppas vi finna fler fyndkategorier med koppling till slaget.

 

Uppföljning av de geofysiska undersökningarna vid Grens

Schaktet vid Grenskorset

I förgrunden schaktet med den påträffade husgrunden. Därbakom Grenskorset, som av tradition kopplas till 1361 och som visat sig ha en fragmentarisk inskription, se tidigare inlägg. Foto: Maria Lingström.

År 2012 gjorde universitetet i York geofysiska undersökningar vid Grenskorset, för att försöka utröna om den fanns någon sanning bakom den muntliga traditionen om massgravar vid det medeltida minneskorset. Magnetometerundersökningen visade på en stor mängd så kallade anomalier, dvs. nedgrävningar eller konstruktioner, de flesta troligen med koppling till Grens gamla gård, som legat på platsen åtminstone från medeltid fram till 1800-tal. Två rektangulära avvikelser belägna strax väster om korset väckte vår uppmärksamhet och i år undersökte vi den ena av dessa genom ett litet handgrävt schakt. Då vi snart stötte på större stenar kunde vi konstatera att det rörde sig om en syll till en mindre husgrund, utifrån keramikfynd preliminärt med en datering till 1600-1800-tal. Vi planerar dock att fortsätta försöken att lokalisera en eller flera massgravar. Kanske är de belägna närmare huvudstridsområdet.

Vad gäller massmedia hade vi under veckan besök av Östnytt och Radio Gotland. Se inslag på Östnytt. Radio Gotlands inslag kommer ca 13 minuter in i programmet, lyssna på Eter samt se bilder på Radio Gotland.

Under vintern kommer en rapport på 2014 års undersökningar att skrivas och planerna för fortsatta undersökningar år 2015 håller redan på att ta form. Preliminärt kan vi konstatera att 4-5 ytterligare fältundersökningar behövs för att i sin helhet kunna dokumentera fältslagets olika skeden.

Ny undersökning 15-19 sept. 2014

Sven och Sofia

Sven Jakobsson och Sofia Hoas undersöker ett fynd i samband med 2012 års undersökning. Foto: Maria Lingström.

Mästerbyprojektet går in på sitt åttonde undersökningsår. Räknat i undersökningsveckor är dock antalet bara nio, en liten siffra med tanke på de stora arealer ett slagfält rymmer. Det område som vi fortfarande har stora luckor i är närstridsområdet/flyktområdet, som börjar norr om huvudstridsområdet och fortsätter ända upp till Grenskorset, en sträcka på drygt 1200 m. Vi planerar att metalldetektera i de luckor som finns i spridningskartan, kant i kant med tidigare undersökta områden. De fynd som förväntas komma är inte i första hand projektiler, utan fynd med koppling till närstriden, exempelvis rustningsdetaljer och delar av vapen.

Vi planerar också för en liten undersökning vid Grenskorset. År 2012 gjorde universitetet i York geofysiska undersökningar här, för att se vad som dolde sig under plogdjup. Massor av nedgrävningar syntes, de flesta troligen med koppling till Grens gamla gård. Två nedgrävningar såg intressanta ut. De är likartade och ligger i sydväst-nordostlig riktning. Genom ett litet handgrävt schakt över den ena nedgrävningen vill vi gå ner till anläggningsnivå för att se vad dessa nedgrävningar kan tänkas representera.

Mästerby museum har hållit öppet hela sommaren och har varit välbesökt. Vi har i år fått ett fint tillskott till museet! Ralf Hoas har lånat ut sin kopia av rustning nummer 13 från Korsbetningen till oss. Tack Ralf!

Ralf Hoas

Ralf Hoas demonstrerar sin rustning under medeltidsdagen i Mästerbyänget. Foto: Allan Lingström.

 

Mästerby på Historiska museet!

Mästerbyfynd på Historiska

De Mästerbyfynd som ställs ut på Historiska museet: svärd, hästsko, rustningslameller, armborstpilspetsar, doppsko, sporre och bröstlamell. Foto: Maria Lingström

Nu har utställningen om 1361 öppnat på Historiska museet i Stockholm. ”Massakern vid muren- slaget om Gotland 1361” invigdes av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och museets chef Maria Jansén. Mästerbyprojektet har satts på kartan och har fått en fin exponering i början av utställningen genom fynd, texter och fyndfoton. Vid en station längre in i utställningen finns hörlurar där man kan lyssna på sägner kopplade till 1361. Mästerby hembygdsförenings ordförande Tullan Kalström är en av rösterna, och berättar om det hon fått höra om 1361 och Mästerby av sin farfar.

Mästerby har nu satts på kartan!

Mästerby har nu satts på kartan! Foto: Thomas Lingström

Fokus på utställningen är massgravarna från Korsbetningen, både rustningar och skelett. Man visar bland annat den berömda Roordarustningen, som är den enda artefakt som man näst intill kan knyta till en specifik person. Gotlandssidan är och förblir dock märkligt namnlös; märkligt med tanke på att 1288 års inbördeskrig på Gotland i de skriftliga källorna har efterlämnat namn på flera gotlänningar. Däremot har man inför utställningen analyserat skelett av fem individer, varav tre gotlänningar och två danskar. Som en ljud- och bildmatta över utställningen ligger också stridsrop och bilder på soldater. 1361 års fasor kommer nära, inte minst genom de texter som föreställer vara några av de stupades sista tankar. Utställningen kommer att vara i åtminstone 10 år.

Roordarustningen

Den berömda Roordarustningen, som ska ha tillhört en av de två
bröderna Roorda från Friesland. Foto: Maria Lingström

 

Mästerby 1361 på Vetenskapens värld och Historiska museet i Stockholm!

På måndag den 17 mars kl. 20.00 i SVT2 berättar "Vetenskapens värld" historien om den danska invasionen av Gotland. Mästerbyprojektet medverkar. Se Vetenskapens värld.

Man visar även inslag från arbetet med utställningen "Massakern vid muren- slaget om Gotland 1361", som invigs på Historiska museet i Stockholm lördagen den 22 mars. Fynd från Mästerby kommer att visas i utställningen. Se Historiska museet.

Nu finns även de senaste Mästerbyrapporterna på vår hemsida, se Rapporter.

 

Reenactment i Mästerby 8/8 2013

Reenactment 2011

2011 års reenactment i Mästerby lockade ca 2 500 besökare. Foto: Allan Lingström

Den 8 augusti genomför Battle of Wisby i samarbete med Medeltidsveckan ett nytt reenactment i Mästerby. Medarrangörer för dagen är Mästerby hembygds-förening. I år har ännu fler deltagare anmält sitt intresse och logistiken underlättas genom att bussar går från Visby till Mästerby.

Program
Kl. 12-17 Försäljning av medeltida mat och dryck, förevisning av rustningar och vapen, ponnyridning, barnaktiviteter, medeltida dans och musik, deltagande av St Olofs yxa

Kl. 13.45 Föreläsning om projektet Mästerby 1361 av projektledare Maria Lingström

Kl. 14 "Slaget om Mästerby". Historieprofessor Dick Harrison guidar åskådarna genom händelserna

Kl. 15.15 Föreläsning på engelska om projektet Mästerby 1361 av projektledare Maria Lingström

Kl. 16 Visning av slagfältet, samling vid entrén

För ytterligare information, se:
http://www.battleofwisby.com/?page_id=442 http://www.medeltidsveckan.se/bow.pab

 

Nytt ljus över 1361 års händelser

 

Släpljus vid Grenskorset

Släpljusundersökning av Grenskorset. Foto: Magnus Lindberg.


Under årets undersökningsvecka har vi arbetat på flera fronter inom Mästerby 1361-projektet, både med släpljusundersökning av Grenskorsets inskription, metalldetektorundersökningar och geofysiska undersökningar kring Grenskorset.

 

Inskription Grenskorset

Delar av korsets inskription framträdde tydligt i släpljuset. Foto: Magnus Lindberg.

 

I tisdagskväll, när det var alldeles beckmörkt, gick vi ut till Grenskorset för att göra en släpljusundersökning av dess inskription. På plats fanns en stadig byggnadsställning, så att vi kunde nå upp i höjd med inskriptionen. Korset mäter drygt 3 m. En kamera med stativ riggades och korsringens olika delar belystes systematiskt med fluorescerande ljus. Bilderna kommer att kombineras och bearbetas i ett digitalt program för att optimera möjligheterna att se grundare och fragmentariska bokstäver. Vi återkommer med tolkning av texten senare i höst.

 

Sven och Sofia detekterar

Sven Jakobsson, Mästerby hembygdsförening och Sofia Hoas, Mästerby hembygdsförening/Gotlands museum letar 1361-bevis. Foto: Bo Knarrström.

 

Vid metalldetektorundersökningarna har vi koncentrerat oss på att avsöka områden sydöst, söder och norr om huvudstriden, dvs. huvudsakligen utkants- eller närstridsområden inom slagfältet. Detta arbete är tidskrävande och inte lika publikt, eftersom det generellt ger färre fynd än undersökningarna av de centrala delarna av slagfältet. Arbetet att avgränsa slagfältet är dock minst lika viktigt som att undersöka dess centrala delar. Fynden är ännu inte registrerade och resultaten därför preliminära men vi har lokaliserat ett antal 1361-fynd, däribland ett svärdsfragment, två armborstpilspetsar, flera stridsknivar samt delar av rustningar i form av lameller och söljor.

 

Simon Richardson med fynden: stridskniv och armborstpilspets

Simon Richardson med två av de fynd han gjorde i Mästerby: en stridskniv
och en armborstpilspets. Foto: Maria Lingström.

 

I år hade vi förmånen att ha med oss Simon Richardson i fält. Han har metalldetekterat på Towtonslagfältet (1461) i 30 år! Hans medverkan och erfarenhet värdesattes därför högt inom projektet och han gjorde flera viktiga fynd med koppling till 1361.

 

Helen Goodchild undersöker med markradar

Helen Goodchild, fil. dr i GIS vid universitetet i York, undersöker marken
vid Grens gamla gård med markradar. Foto: Maria Lingström.

 

De geofysiska undersökningarna koncentrerades till området kring Grenskorset samt Korsbetningen i Visby, och leddes av fil. dr Helen Goodchild från universitetet i York. Både magnetometer och markradar användes för att utröna om intakta eller tömda massgravar existerar under Grenskorset. Vid Towtonslagfältet har man nämligen erfarenhet av både dessa fenomen, där de begravda i det senare fallet efter en viss tidsrymd grävts upp för att placeras i vigd jord. Geofysiska undersökningar har aldrig gjorts vid Korsbetningen i Visby. Visbyundersökningarna fokuserade på hela gravområdet, dvs. både undersökta och ej undersökta gravar. Både släpljusundersökningen och de geofysiska undersökningarna finansierades i sin helhet av universitetet i York. Vi återkommer med resultat från de geofysiska undersökningarna.

Jeremy Freeston från produktionsbolaget Dragonshead Productions Limited har lång erfarenhet av arbete med historiska dokumentärer och producerar för närvarande en tv-serie vid namn ”The Medieval Dead”. TV-serien kommer att sändas i engelsk tv och två avsnitt har fokus på Gotland, varav ett om Mästerby och ett om Visby. Avsnitten kommer att sändas under 2013 och kan, om intresse finns, även säljas till svensk tv.

 

2012 års personal

Några av deltagarna i 2012 års slagfältsarkeologiska undersökningar i Mästerby. Personalen består såväl av arkeologer som köksansvariga och filmteam. Från vänster: Stephanie Smith, Magnus Lindberg, Tullan Kalström, Simon Richardson, Jeremy Freeston, Tim Sutherland, Sven Jakobsson, Solveig Gunnarsson, Birgitta Lingström, Allan Lingström. Sittande: Bo Knarrström, Maria Lingström. Saknas på bilden gör bland annat Helen Goodchild. Foto: Gunilla Falkenhaug.

 

Nya undersökningar i Mästerby

 

I år händer det mycket inom forskningsprojektet Mästerby 1361. Vi har öppnat ett besökcentrum i Mästerby, genomfört den traditionsenliga 1361-dagen under medeltidsveckan och presenterat projektet på den europeiska konferensen EAA i Helsingfors. Dessutom kommer nya utökade undersökningar att äga rum under vecka 38, den 17-21 september.

Tim Sutherland detekterar

Mästerby museum

 

Den 9 augusti öppnades ett besökscentrum i Mästerby. Det är beläget i ett hus bredvid Mästerby församlingshem, och visar fynd och resultat från undersökningarna, en terrängmodell över Fjäle myr samt en kortversion av den film som producerades i fjol. Besökscentrat är skapat av hembygdsföreningen och finansierat av EU-medel. Det har öppet sommartid och under övriga året enligt överenskommelse, se http://masterbyhembygdsforening.wordpress.com/

Vecka 38 är projektets traditionsenliga undersökningsvecka, och så även i år. Vid undersökningarna kommer tre svenska arkeologer (Maria Lingström, Bo Knarrström och Magnus Lindberg) samt hembygdsföreningsmedlemmar och markägare att delta i metalldetektorundersökningarna. I år fokuserar vi på den södra sidan av danskarnas myrövergång samt närstridsområdet i den norra delen av slagfältet. Metalldetektorundersökningarna finansieras bland annat av Gotlandsfonden. Vi tackar för fondens generösa bidrag.

Ett nytt moment för i år är att även några engelsmän ansluter till undersökningsveckan. Tim Sutherland från universitetet i York är Englands ledande slagfältsarkeolog och deltog i undersökningarna redan i fjol. I år återvänder han tillsammans med Simon Richardson, som metalldetekterat på slagfältet vid Towton (1461) de senaste 30 åren, två geofysingenjörer (Helen Goodchild och hennes assistent) samt dokumentärfilmaren Jeremy Freeston från produktionsbolaget Dragonshead Productions Limited och hans assistent. Tim kommer att genomföra en noggrannare släpljusundersökning av inskriptionen på minneskorset vid Grens. Helen gör magnetometer- och markradarundersökningar av marken kring korset. Syftet är att utröna om korset markerar en eller flera massgravar. Geofys- och släpljusundersökningarna finansieras i sin helhet av universitetet i York, och vi är mycket tacksamma för deras generösa bidrag. Jeremy arbetar som dokumentärfilmare och producerar för närvarande en slagfältsserie för engelsk tv, där Gotland 1361 kommer att utgöra ett av avsnitten.

Välkomna att besöka oss i fält. En karta kommer att sättas upp vid församlingshemmet vid Mästerby kyrka. På kartan markerar ett häftstift vilka delar av slagfältet vi undersöker för tillfället. Det går även bra att kontakta Allan Lingström på tel.nr 0708-35 57 61 för att få en närmare vägbeskrivning.