Startsida | Aktuellt | Projektidé | Fakta&teorier | Källor | Resultat | Kartor | Mästerby | Sponsorer | Rapporter | Kontakt

 

Kartor

Konceptkarta över Mästerby socken från 1753, Kartan är något beskuren jämfört med originalet samt har namnen Ajmunds, Fjäle myr och Grens tillagda. Norr om Grens finns Mästerby kyrka. Original: Lantmäteriet

Här kommer fler kartor med anknytning till Mästerby och år 1361 att läggas ut efter hand.