Startsida | Aktuellt | Projektidé | Fakta&teorier | Källor | Resultat | Kartor | Mästerby | Sponsorer | Rapporter | Kontakt

 

Projektidé

Mästerby 1361 är ett samarbete mellan fristående och till Arkeologerna vid Statens historiska museer hörande slagfältsarkeologer, Mästerby hembygdsförening och arkeologen Maria Lingström. Projektet har pågått sedan 2006 och har hittills utfört 13 fältundersökningar. Med hjälp av slagfältsarkeologisk teori, metalldetektering, analyser av historiska kartor, terrängstudier samt dokumentation av fynduppgifter och muntlig tradition försöker vi rekonstruera 1361 års händelser. Hörnstenarna i projektet är slagfältsarkeologi, lokal förankring och förmedling.

 

Diskussion kring fynd vid en av projektets informationskvällar. Foto: Jörgen Lund

Projektets resultat förmedlas genom rapporter, hemsidor, artiklar, föredrag och reportage i massmedia. Hembygdsföreningens medlemmar är mycket engagerade i projektet och deltar i fält samt samarbetar med Medeltidsveckan, reenactmentgruppen Battle of Wisby, Studieförbundet Vuxenskolan samt Gotlands turistförening.

I Mästerby finns ett museum där fynd från slagfältet visas. Museet är öppet sommartid. Härifrån utgår slagfältsvandringar och guidningar av allmänhet, föreningar och skolklasser. Besökarna kommer såväl de nordiska länderna som England, Tyskland, USA, Australien, Italien, Schweiz och Frankrike.

Med hjälp av slagfältslämningarna vill vi försöka rekonstruera de händelser som utspelade sig i Mästerby socken, dagarna innan striden vid ringmuren, och finna svar på bland annat följande frågor:

  • Hur många man fanns på gotländsk respektive dansk sida?
  • Hur var de båda sidorna utrustade vad gäller vapen och skyddsutrustning?
  • Var ägde striderna rum?
  • Hur utvecklade sig striderna?

Slagfältsteamets projektledare intervjuas av Radio Gotland. Foto: Jörgen Lund

Vi hoppas genom projektresultaten kunna belysa både slagfältet och landsbygden som en källa till 1361 års händelser på Gotland.