Startsida | Aktuellt | Projektidé | Fakta&teorier | Källor | Resultat 2006-2011 | Kartor | Mästerby | Sponsorer | Rapporter | Kontakt

 

Projektidé

Mästerby 1361 är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetets slagfältsteam, Mästerby hembygdsförening och arkeologen Maria Lingström. Projektet har pågått sedan vinterhalvåret 2005/2006 och har hittills utfört tre fältundersökningar. Vi arbetar med metalldetektering och historiska kartor samt dokumentation av fynduppgifter och muntlig tradition för att försöka rekonstruera 1361 års händelser. Hörnstenarna i projektet är lokal förankring, slagfältsarkeologi och förmedling.

 

Diskussion kring fynd vid en av projektets informationskvällar. Foto: Jörgen Lund

Projektet har en referensgrupp bestående av experter inom bland annat militärhistoria, historia och arkeologi. Projektets resultat förmedlas genom rapporter, hemsidor, artiklar, föredrag och reportage i massmedia. Hembygdsföreningens medlemmar är mycket engagerade i projektet och deltar i fält samt har bildat en studiekommitté, som samarbetar med Medeltidsveckan och Gotlands turistförening.

Med hjälp av slagfältslämningarna vill vi försöka rekonstruera de händelser som utspelade sig i Mästerby socken, dagarna innan striden vid ringmuren, och finna svar på bland annat följande frågor:

  • Hur många man fanns på gotländsk respektive dansk sida?
  • Hur var de båda sidorna utrustade vad gäller vapen och skyddsutrustning?
  • Var ägde striderna rum?
  • Hur utvecklade sig striderna?
  • Fanns beridna soldater på båda sidor?

Slagfältsteamets projektledare intervjuas av Radio Gotland. Foto: Jörgen Lund

Vi hoppas genom projektresultaten kunna belysa både slagfältet och landsbygden som en källa till 1361 års händelser på Gotland. Projektgruppen levererar ett resultat som gör det möjligt att skapa ett besökscentrum i Mästerby, med visningsverksamhet som en av grundpelarna.